#Kwalitatieve toetsing van sollicitatieplicht

De ex-medewerker heeft tijdens de werkloosheidsuitkering rechten en plichten zolang de uitkering uitbetaalt. Er bestaat een re-integratie- en sollicitatieplicht. Bij de re-integratieplicht is deelname aan re-integratieactiviteiten die het Participatiefonds en de ex-werkgever aanbieden verplicht. De sollicitatieplicht wordt kwantitatief en kwalitatief getoetst. De uitkerende instanties UWV en WWplus voeren de kwantitatieve toetsing uit. Het Participatiefonds doet de kwalitatieve toetsing van de sollicitaties.

Deel deze pagina:

#Doel van de toetsting

Het doel van de kwalitatieve toetsing is het verbeteren van de sollicitatievaardigheden van de uitkeringsgerechtigde. Deze vindt daardoor sneller een betaalde baan en is dan niet meer afhankelijk van de uitkering.

#Beoordelingspunten

Het Participatiefonds toetst de kwaliteit en kijkt naar de ontwikkeling die een werkzoekende hierin maakt en blijft dit monitoren.

De kwaliteit van de sollicitatiebrief en het cv worden beoordeeld op onderstaande punten:

  • Sluit de vacature aan bij het profiel van de kandidaat
  • Sluit de brief aan bij de vacature
  • Taal en spelfouten
  • Lay-out
  • Duidelijke motivatie
  • Positief taalgebruik
Print deze pagina