Terug naar de vraagstukken

#Wat doet het Participatiefonds voor uw ex-werknemer met een uitkering?

Wie in het primair onderwijs heeft gewerkt en in een werkloosheidsuitkering terecht komt, krijgt re-integratiebegeleiding van het Participatiefonds. Het is onze wettelijke taak om uw ex-werknemer naar een duurzame nieuwe baan te begeleiden zodat deze geen uitkering meer nodig heeft.

Casemanager van Pf in gesprek met uitkeringsgerechtigde in het primair onderwijs over re-integratie

#Re-integratietraject

Onze ondersteuning is maatwerk. Samen met de werkzoekende bekijken we wat hij of zij nodig heeft en waar kansen liggen. Zodra de werkzoekende (weer) klaar is voor de arbeidsmarkt, bemiddelen we actief naar een baan.
Onze begeleiding loopt net zo lang tot de uitkering eindigt.

#Wel of niet terug naar het PO?

In het primair onderwijs zijn volop kansen en mogelijkheden. Maar iemand die echt niet terug kan of wil naar het onderwijs, helpen we liever naar een baan in een andere sector. Dat willen we dan ook zo snel mogelijk samen vaststellen en onze begeleiding en bemiddeling erop afstemmen

#Fases in begeleiding

We onderscheiden 5 fases in de begeleiding. Soms kan er een fase worden overgeslagen. Bijvoorbeeld als bij de intake blijkt dat iemand geen begeleidingstraject nodig heeft en al klaar is om direct bemiddeld te worden naar een baan.

#Welke middelen zet Pf in bij re-integratie

Hier leest u meer over welke middelen Pf inzet bij het re-integratietraject binnen en buiten het PO

#Volg het traject vanaf december via Mijn Pf

In het portaal Mijn Pf heeft u inzicht in de werkloosheidsuitkeringen die aan u als werkgever gekoppeld zijn. Daar ziet u o.a. de totale werkloosheidskosten en de eigen bijdrage die u moet betalen. Vanaf december vermelden we daar ook de actuele fase van het re-integratietraject.
Tot en met november kunt u contact opnemen met de casemanager van uw regioteam

#Wat kunt u als ex-werkgever betekenen in dit traject?

De casemanager kan samen met het regioteam de volledige re-integratiebegeleiding op zich nemen. De ex-werkgever kan de voortgang volgen via Mijn Pf en voor specifieke vragen contact opnemen met de casemanager. 

De ex-werkgever kan ook bij de start van het traject input geven aan de casemanager. De ex-werkgever kent de ex-werknemer vaak goed en kan hierdoor een waardevolle bijdrage leveren en eventueel suggesties doen voor de inhoud van het traject.

Uw rol als werkgever is vooral voorafgaand aan het einde van het contract belangrijk! Hoe neem je op een goede manier afscheid van een werknemer, zodat die snel ergens anders aan het werk gaat, liefst binnen het onderwijs. En niet (of zo kort mogelijk) in een uitkering terecht komt.

#Vóór het einde van het contract: van-werk-naar-werk!

Hoe effectiever een van-werk-naar-werk-traject is uitgevoerd voorafgaand aan het einde van het arbeidscontract, hoe minder kans dat de ex-werknemer werkloos op de bank komt en hoe minder uitkeringskosten voor de ex-werkgever. lees hier meer over  een effectief van-werk-naar-werk-traject. Uw regioteam kan hierbij ondersteunen.

TIP: Deel gerust de contactgegevens van de casemanager Pf in uw regioteam met de werknemer waar u afscheid van moet nemen. Zodat die uw werknemer al op weg kan helpen.

Print deze pagina