#Begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar een baan binnen of buiten het PO

Wel of niet terug naar het PO? Het antwoord op deze vraag is belangrijk voor onze loopbaanadviseurs als we iemand vanuit een werkloosheidsuitkering naar een nieuwe baan gaan helpen. Daar stemmen we namelijk onze begeleiding op af.

Deel deze pagina:

#Terug naar het primair onderwijs of niet?

We beginnen de begeleiding van iemand in een werkloosheidsuitkering altijd door met de ex-werknemer de gehele situatie te bespreken. Samen bekijken we waar de mogelijkheden in het PO liggen. Wanneer iemand twijfelt om weer terug te keren naar een baan in het onderwijs, gaan we samen met een mentor of regiocoördinator uit het regioteam in gesprek om te kijken waar deze twijfels precies zitten.

#Middelen die het Participatiefonds inzet

Kunnen wij iemand bemiddelen naar een baan (binnen het PO)? Dan bespreken wij deze mogelijkheden met uw ex-werknemer: 

  • Werkervaringsplaats (stage) inzetten om iemand te helpen arbeidsconditie op te bouwen
  • Proefplaatsing waarbij de werkzoekende 2 maanden doorbetaald wordt vanuit de uitkering
  • De Onderwijsvacaturebank, speciaal gericht op het PO: brengt vraag en aanbod bij elkaar. 
  • Mentor on the job inzetten voor extra ondersteuning van (her)startende leerkrachten
  • Aanmelding voor de Participatiefonds academie, een E-learningportaal, ​gericht op verdieping van kennis en verbeteren van competenties
  • Is een uitkeringsgerechtigde direct inzetbaar? Dan zetten onze loopbaanadviseurs samen met het regioteam hun netwerk in en zoekt naar de juiste match voor herplaatsing in het PO. 

Heeft uw ex-werknemer geen nieuwe baan in zicht en kan de loopbaanadviseur van Pf deze persoon niet direct bemiddelen? Dan starten wij een re-integratietraject op: 

  • De loopbaanadviseur van Pf stelt samen met de ex-werknemer een trajectplan op en begeleidt de re-integratie.  
  • De onderdelen die in het re-integratietraject aan bod komen zijn o.a.: loopbaantests, persoonsprofiel (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik), zoekprofiel (passende banen), coaching op persoonlijke thema’s, sollicitatietraining en inzetten eigen netwerk.

#Gezocht: werkervaringsplaatsen

Om bevlogen herstarters een goede opstap te gunnen, zijn er werkervaringsplaatsen op scholen nodig. Mentoren van VfPf kunnen herstarters extra begeleiding geven. Een win-win-situatie voor uw regio!

Print deze pagina