Terug naar de vraagstukken

#Hoeveel premie betaal ik en wat krijg ik ervoor terug?

Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie aan het Participatiefonds. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een premievariant te betalen aan het Vervangingsfonds. Hoe de premies zijn opgebouwd en berekend, waar u uw premienota's kunt inzien, wat de premievarianten van het Vervangingsfonds inhouden en wat u voor de premie terugkrijgt, leest u op deze pagina.

Deel deze pagina:

Portret schooldirecteur wandelend richting ingang school

#Uw premienota's

Uw premienota’s van het Vervangingsfonds en Participatiefonds vindt u allebei in Mijn Vf. De premienota's van Pf staan daarnaast ook in Mijn Pf.

Wist je dat

De HR-dienstverlening van VfPf, gericht op het voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid, is door de wetswijziging met ingang van 1 januari 2023 overgenomen van het Vervangingsfonds (Vf) overgenomen door het Participatiefonds (Pf). De premie voor deze dienstverlening is daarmee opgenomen in de premie Pf. 

#Premiepercentages fondsen

Tabel met de premiepercentages voor kalenderjaar 2024 voor Vervangingsfonds en Participatiefonds
Tabel met de premiepercentages voor Vervangingsfonds en Participatiefonds 2023

#Nota Bene - premiepercentages

Het premiepercentage voor beide fondsen kan tussentijds worden aangepast. De premie Vf voor eigenrisicodragers (ERD) met financiële variant, wordt voor een volledig kalenderjaar vastgesteld en kan tussentijds niet worden gewijzigd. 

Een schoolbestuur dat volledig ERD (eigenrisicodrager) is voor vervangingskosten, betaalt uiteraard geen premie aan Vf.

#Financiële varianten ERD van Vf: bepaal uw eigen risico

U kunt als schoolbestuur de kosten voor vervanging bij verzuim in eerste instantie zelf dragen (eigenrisicodrager schap, ook wel ERD), maar het risico op hoge kosten willen afdekken. Daarvoor heeft het Vf vier financiële varianten waar u uit kunt kiezen. Lees hier meer over de financiële varianten van het Vervangingsfonds:

#Berekening, betaling en bonus-malusregeling

#Wat krijgt u ervoor terug?

Vervangingsfonds
Participatiefonds

De wijze van aansluiting bij het Vervangingsfonds bepaalt wat u voor de te betalen premie terugkrijgt. Wanneer u volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds kunt u, onder de voorwaarden die in het Reglement Vf staan, vervangingskosten declareren van medewerkers die afwezig zijn vanwege ziekte of zijn geschorst. Bij het eigenrisicodragerschap kan dit niet. Heeft u een financiële variant afgesloten, dan is de vergoeding afhankelijk van welke van de vier varianten u heeft gekozen.

Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen die ontstaan. Om de risico's voor deze kosten gezamenlijk te dragen zijn alle schoolbesturen verplicht aangesloten bij het Participatiefonds en betalen premie. Uit dit collectieve fonds financiert de sector de kosten van werkloosheidsuitkeringen die het Pf vergoedt.

UWV en WWplus bepalen de duur en hoogte van werkloosheidsuitkeringen die ontstaan en welke werkgever de kosten moet betalen. De betreffende werkgever krijgt daarover altijd een brief van UWV.

UWV en WWplus brengen de kosten voor de uitkeringen die zij uitbetalen aan werkloos onderwijspersoneel in rekening bij het Participatiefonds. Het Participatiefonds financiert deze uitkeringskosten voor en brengt ze daarna in rekening bij het schoolbestuur dat door UWV en/of WWplus in aangemerkt als laatste werkgever van de uitkeringsgerechtigde. Het schoolbestuur kan een verzoek bij het fonds indienen om deze kosten deels vergoed te krijgen. Daarvoor moet aan de voorwaarden voldaan worden die in het Reglement Pf staan.

Hier leest u meer over hoe het proces van werkloosheidskosten in het PO werkt.

Ook de kosten van de re-integratiebegeleiding die het Participatiefonds verzorgt om uitkeringsgerechtigden weer aan de slag te helpen worden uit dit fonds betaald.

Daarnaast zet het Participatiefonds zich actief in om scholen te ondersteunen bij het voorkomen van werkloosheidskosten.

#Voor alle schoolorganisaties: HR-dienstverlening ter voorkoming van ziekte en werkloosheid

Alle schoolorganisaties kunnen - zonder bijkomende kosten - gebruik maken van de HR-dienstverlening van VfPf, gericht op het voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid. (Dit geldt ook voor schoolorganisaties die volledig eigenrisicodrager zijn voor vervangingskosten!)

Deze dienstverlening is een wettelijke taak van het Participatiefonds sinds 1 januari 2023. Onder onze HR-dienstverlening valt het gebruik maken van de producten, (advies)diensten en subsidieregelingen van VfPf. Hiermee ondersteunen wij u bij het verder verbeteren en actualiseren van uw arbo- en verzuimbeleid, HR-beleid, uitvoeren van van-werk-naar-werk- en mobiliteitstrajecten en het welzijn en de werkomstandigheden van uw medewerkers.

Neem contact op met uw regioteam voor meer informatieNeem contact op met uw regioteam voor meer informatie

#De reglementen

Meer informatie over de premies vindt u in hoofdstuk 3 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 van het Reglement Participatiefonds. Daarnaast vindt u in Bijlage 1 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 voor welke personeelsleden u premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds moet afdragen. Klik hier om naar de reglementen te gaan.  

Print deze pagina