Terug naar de vraagstukken

#Hoeveel premie betaal ik en wat krijg ik ervoor terug?

Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. De premie voor beide fondsen kan tussentijds worden aangepast. De premie voor eigenrisicodragers (ERD), met of zonder financiële variant, wordt voor een volledig kalenderjaar vastgesteld en kan tussentijds niet worden gewijzigd.

Leraar tekent met kinderen

#Uw premienota's

Uw premienota’s van het Vervangingsfonds en Participatiefonds vindt u allebei in Mijn Vf

#Hoeveel premie betaal ik?

tabel met premies Vf en Pf 2022
Tabel premies miv aug 2021
Tabel premies tm juli 2021

#Lees hier meer over de financiële varianten van het Vervangingsfonds:

#Berekening, betaling en bonus-malusregeling

#Wat krijg ik ervoor terug?

Premievergoeding

De wijze van aansluiting bij het Vervangingsfonds bepaalt wat u voor de te betalen premie terugkrijgt. Wanneer u volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds kunt u, onder bepaalde voorwaarden (zie daarvoor het Reglement), vervangingskosten declareren van medewerkers die afwezig zijn vanwege ziekte of zijn geschorst. Bij het eigenrisicodragerschap kan dit niet, tenzij er een financiële variant is afgesloten. In dat geval is het afhankelijk welke van de vier financiële varianten u heeft gekozen.

BGZ-dienstverlening

Alle schoolbesturen kunnen gebruik maken van onze BGZ-dienstverlening, of u nu volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds of eigenrisicodrager bent. Onder onze BGZ-dienstverlening valt het gebruik maken van de producten, (advies)diensten en subsidieregelingen van het Vervangingsfonds. Hiermee ondersteunen wij u bij het verder verbeteren en actualiseren van uw (ziekte)verzuimbeleid, uw personeels- en mobiliteitsbeleid en het welzijn en de werkomstandigheden van uw medewerkers.

#Meer informatie over de premies

Meer informatie over de premies vindt u in hoofdstuk 3 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 van het Reglement Participatiefonds. Daarnaast vind u in Bijlage 1 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 voor welke personeelsleden u premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds moet afdragen. Klik hier om naar de reglementen te gaan.  

#In het kort

Links

 • Reglementen Vervangingsfonds — 
  vfpf.nlhttps:
 • Reglementen Participatiefonds — 
  vfpf.nlhttps:
 • ERD variant 2x werktijdfactor — 
  vfpf.nl
 • ERD variant 6x werktijdfactor — 
  vfpf.nl
 • Stop-loss variant met eigen risico 100% — 
  vfpf.nl
 • Stop-loss variant met eigen risico 80% — 
  vfpf.nl