Terug naar de vraagstukken

#Hoeveel premie betaal ik en wat krijg ik ervoor terug?

Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie aan het Participatiefonds. en wellicht ook aan Vervangingsfonds. Het premiepercentage voor beide fondsen kan tussentijds worden aangepast. De premie Vf voor eigenrisicodragers (ERD) met financiële variant, wordt voor een volledig kalenderjaar vastgesteld en kan tussentijds niet worden gewijzigd.

Portret schooldirecteur wandelend richting ingang school

#Uw premienota's

Uw premienota’s van het Vervangingsfonds en Participatiefonds vindt u allebei in Mijn Vf. De premienota's van Pf staan ook in Mijn Pf.

#Wat zijn de premiepercentages voor de fondsen?

Onze HR-dienstverlening, gericht op het voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid, is door de wetswijziging met ingang van 1 januari 2023 door Pf overgenomen van Vf. De premie voor deze dienstverlening is daarmee opgenomen in de premie Pf. 

Een schoolbestuur dat volledig ERD (eigenrisicodrager) is voor vervangingskosten, betaalt dus geen premie aan Vf.

Tabel met de premiepercentages voor kalenderjaar 2024 voor Vervangingsfonds en Participatiefonds
Tabel met de premiepercentages voor Vervangingsfonds en Participatiefonds 2023

#Financiële varianten ERD van Vf: bepaal uw eigen risico

U kunt als schoolbestuur de kosten voor vervanging bij verzuim in eerste instantie zelf dragen (eigenrisicodragerschap, ook wel ERD), maar het risico op hoge kosten willen afdekken. Daarvoor heeft het Vervangingsfonds vier financiële varianten waar u uit kunt kiezen.
Lees hier meer over de financiële varianten van het Vervangingsfonds:

#Berekening, betaling en bonus-malusregeling

#Wat krijg ik ervoor terug?

De wijze van aansluiting bij het Vervangingsfonds bepaalt wat u voor de te betalen premie terugkrijgt. Wanneer u volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds kunt u, onder de voorwaarden die in het Reglement Vf staan, vervangingskosten declareren van medewerkers die afwezig zijn vanwege ziekte of zijn geschorst. Bij het eigenrisicodragerschap kan dit niet. Heeft u een financiële variant afgesloten, dan is de vergoeding afhankelijk van welke van de vier varianten u heeft gekozen.

#Onze HR-dienstverlening: voorkomen van ziekte en werkloosheid

Alle schoolbesturen kunnen gebruik maken van onze HR-dienstverlening, gericht op het voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid. Ook besturen die volledig eigenrisicodrager zijn voor vervangingskosten. Deze dienstverlening is een wettelijke taak van het Participatiefonds sinds 1 januari 2023. Onder onze HR-dienstverlening valt het gebruik maken van de producten, (advies)diensten en subsidieregelingen van Vervangingsfonds/Participatiefonds. Hiermee ondersteunen wij u bij het verder verbeteren en actualiseren van uw arbo- en verzuimbeleid, HR-beleid, uitvoeren van van-werk-naar-werk- en mobiliteitstrajecten en het welzijn en de werkomstandigheden van uw medewerkers.

#Meer informatie over de premies

Meer informatie over de premies vindt u in hoofdstuk 3 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 van het Reglement Participatiefonds. Daarnaast vindt u in Bijlage 1 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 voor welke personeelsleden u premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds moet afdragen. Klik hier om naar de reglementen te gaan.  

Print deze pagina