Terug naar de vraagstukken

#Hoeveel premie betaal ik en wat krijg ik ervoor terug?

Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. De premie voor beide fondsen kan tussentijds worden aangepast. De premie voor eigenrisicodragers (ERD), met of zonder financiële variant, wordt voor een volledig kalenderjaar vastgesteld en kan tussentijds niet worden gewijzigd.

Leraar tekent met kinderen

#Uw premienota's

Uw premienota’s van het Vervangingsfonds vindt u in Mijn Vf en voor het Participatiefonds op het Werkgeversportaal Pf. 

#Hoeveel premie betaal ik?

premies 2020 2019 2018

#Lees hier meer over de financiële varianten:

  • ERD WD14: Wachtdagenvariant met eigen risico van 14 kalenderdagen 
  • ERD WD42: Wachtdagenvariant met eigen risico van 42 kalenderdagen
  • ERD SL100: Stoplossvariant met een eigen risico in vaste bedragen
  • ERD SL80: Stoplossvariant met een eigen risico in vaste bedragen

#Berekening, betaling en bonus-malusregeling

#Wat krijg ik ervoor terug?

De wijze van aansluiting bij het Vervangingsfonds bepaalt wat u voor de te betalen premie terugkrijgt. Zo kunt u als ERD’er, alsook wanneer u volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds, gebruik maken van onze BGZ-dienstverlening. Onder onze BGZ-dienstverlening valt het gebruik maken van de producten, (advies)diensten en subsidieregelingen van het Vervangingsfonds. Hiermee ondersteunen wij u bij het verder verbeteren en actualiseren van uw (ziekte)verzuimbeleid, uw personeels- en mobiliteitsbeleid en het welzijn en de werkomstandigheden van uw medewerkers.

Wanneer u volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds kunt u, onder bepaalde voorwaarden (zie daarvoor het Reglement), vervangingskosten declareren van medewerkers die zich hebben ziek gemeld of zijn geschorst. Bij het eigenrisicodragerschap kan dit niet, tenzij er een financiële variant is afgesloten. In dat geval is het afhankelijk welke van de vier financiële varianten u heeft gekozen.

#Meer informatie over de premies

Meer informatie over de premies vindt u in hoofdstuk 3 van het Reglement Vervangingsfonds. of in hoofdstuk 2 van het Participatiefonds Reglement. Daarnaast vind u in Bijlage 1 van het Reglement Vervangingsfonds voor welke personeelsleden u premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds moet afdragen.