Terug naar de vraagstukken

Deel deze pagina:

#Hoeveel premie betaal ik en wat krijg ik ervoor terug?

Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. De premie voor beide fondsen kan tussentijds worden aangepast. De premie Vf voor eigenrisicodragers (ERD) met financiële variant, wordt voor een volledig kalenderjaar vastgesteld en kan tussentijds niet worden gewijzigd.

Portret schooldirecteur wandelend richting ingang school

#Uw premienota's

Uw premienota’s van het Vervangingsfonds en Participatiefonds vindt u allebei in Mijn Vf. De premienota's van Pf staan ook in Mijn Pf.

#Hoeveel premie betaal ik?

De BGZ-dienstverlening (voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid) is door de wetswijziging met ingang van 1 januari 2023 door Pf overgenomen van Vf. De premie voor de BGZ-dienstverlening is daarmee opgenomen in de premie Pf. 

Een schoolbestuur dat volledig ERD (eigenrisicodrager) is voor vervangingskosten, betaalt dus geen premie aan Vf.

Tabel met de premiepercentages voor Vf en Pf 2023
tabel met premies Vf en Pf 2022

#Financiële varianten ERD van Vf: bepaal uw eigen risico

U kunt als schoolbestuur de kosten voor vervanging bij verzuim in eerste instantie zelf dragen (eigenrisicodragerschap, ook wel ERD), maar het risico op hoge kosten willen afdekken. Daarvoor heeft het Vervangingsfonds vier financiële varianten waar u uit kunt kiezen.

Lees hier meer over de financiële varianten van het Vervangingsfonds:

#Berekening, betaling en bonus-malusregeling

#Wat krijg ik ervoor terug?

Premievergoeding

De wijze van aansluiting bij het Vervangingsfonds bepaalt wat u voor de te betalen premie terugkrijgt. Wanneer u volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds kunt u, onder bepaalde voorwaarden (zie daarvoor het Reglement), vervangingskosten declareren van medewerkers die afwezig zijn vanwege ziekte of zijn geschorst. Bij het eigenrisicodragerschap kan dit niet, tenzij er een financiële variant is afgesloten. In dat geval is het afhankelijk welke van de vier financiële varianten u heeft gekozen.

BGZ-dienstverlening

Alle schoolbesturen kunnen gebruik maken van onze BGZ-dienstverlening, ook besturen die volledig eigenrisicodrager zijn voor vervangingskosten. Deze dienstverlening is een wettelijke taak van het Participatiefonds sinds 1 januari 2023. Onder onze BGZ-dienstverlening valt het gebruik maken van de producten, (advies)diensten en subsidieregelingen van Vervangingsfonds/Participatiefonds. Hiermee ondersteunen wij u bij het verder verbeteren en actualiseren van uw arbo- en verzuimbeleid, HR-beleid, uitvoeren van van-werk-naar-werk- en mobiliteitstrajecten en het welzijn en de werkomstandigheden van uw medewerkers.

#Meer informatie over de premies

Meer informatie over de premies vindt u in hoofdstuk 3 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 van het Reglement Participatiefonds. Daarnaast vind u in Bijlage 1 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 voor welke personeelsleden u premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds moet afdragen. Klik hier om naar de reglementen te gaan.  

#In het kort

Links

 • Reglementen Vervangingsfonds — 
  vfpf.nlhttps:
 • Reglementen Participatiefonds — 
  vfpf.nlhttps:
 • ERD variant 2x werktijdfactor — 
  vfpf.nl
 • ERD variant 6x werktijdfactor — 
  vfpf.nl
 • Stop-loss variant met eigen risico 100% — 
  vfpf.nl
 • Stop-loss variant met eigen risico 80% — 
  vfpf.nl