#Kwalitatieve toetsing van sollicitatieplicht door Pf

Een ex-medewerker uit het primair onderwijs heeft tijdens een werkloosheidsuitkering rechten en plichten zolang de uitkering uitbetaalt. Er bestaat een re-integratie- en sollicitatieplicht.

Deel deze pagina:

#Re-integratieplicht

De re-integratieplicht stelt deelname aan re-integratieactiviteiten die het Participatiefonds (Pf) en de ex-werkgever aanbieden verplicht voor de uitkeringsgerechtigde.

#Sollicitatieplicht

De sollicitatieplicht wordt kwantitatief en kwalitatief getoetst. 

 • De uitkerende instanties UWV en WWplus voeren de kwantitatieve toetsing uit. Zij beoordelen of het aantal sollicitatieactiviteiten van een werkzoekende voldoet aan de voorwaarden.
 • Het Participatiefonds doet de kwalitatieve toetsing. Het is een verplicht onderdeel van de re-integratiebegeleiding en behoort tot de wettelijke taak van Pf.

#Doel van de toetsing

Het doel van de kwalitatieve toetsing is het verbeteren van de sollicitatievaardigheden van de uitkeringsgerechtigde. Deze vindt daardoor sneller een betaalde baan en is dan niet meer afhankelijk van de uitkering. 

#Kwaliteit van sollicitaties

Het Participatiefonds toetst de kwaliteit van de sollicitatieactiviteiten, kijkt naar de ontwikkeling die een werkzoekende hierin maakt en blijft dit monitoren.

Het Participatiefonds volgt in hierbij de wet- en regelgeving van het UWV. Op de website van het UWV staan de regels benoemd waar de werkzoekende aan moet voldoen: Rechten en plichten tijdens uw WW-uitkering | UWV | Particulieren

De loopbaanadviseurs van Pf toetsen de kwaliteit tijdens de looptijd van de uitkering eens per 3 maanden. Daarvoor vragen ze de meest recente cv en 4 sollicitatiebrieven of verslagen van netwerkgesprekken op bij de werkzoekende. Zij beoordelen deze op de volgende punten:

 • Sluit de vacature aan bij het profiel van de kandidaat
 • Sluit de brief aan bij de vacature
 • Taal en spelfouten
 • Lay-out
 • Duidelijke motivatie
 • Positief taalgebruik

Is de kwaliteit onvoldoende, dan geeft de loopbaanadviseur inhoudelijk feedback en tips voor verbetering. Waar nodig krijgt de werkzoekende ook training om de sollicitatievaardigheden te verbeteren. 

#Wat geldt als een sollicitatieactiviteit?

Voorbeelden zijn: 

 • Solliciteren op een vacature 
 • Open sollicitatie sturen 
 • Sollicitatiegesprek voeren bij een werkgever 
 • Inschrijven bij een uitzendbureau/detacheringsbureau/arbeidspool /invalpool 
 • Bellen met een werkgever voor werk 
 • Langsgaan bij een werkgever voor werk 
 • Solliciteren via een uitzendbureau of website 
 • Assessment of test doen voor een functie 
 • Netwerkgesprek voeren 
 • Workshop, Webinar of online training van UWV volgen over ‘werk zoeken’ 
 • CV plaatsen op een vacaturewebsite Let op! Alleen aanmelden bij een vacaturewebsite (dus zonder cv te plaatsen) of een website met vacatures doorzoeken, geldt niet als sollicitatieactiviteit.

Lees hier over welke re-integratiemiddelen Pf inzet bij de begeleiding van uitkeringsgerechtigden.

Print deze pagina