Terug naar de vraagstukken

#Hoe zorg ik voor een Strategisch Personeelsbeleid?

Vergrijzing, krimp, ontwikkelbehoeften en jonge leerkrachten die vroeg het onderwijs weer verlaten. De komende jaren staat het onderwijs voor grote uitdagingen. Het maken van een Strategisch Personeelsbeleid kan de sleutel zijn voor schoolbesturen om zowel een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers te worden als om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Schooldirecteur en VfPf adviseur in gesprek met rapport op tafel

#De kracht van Strategische Personeelsplanning

Scholen moeten flexibel zijn om zo efficiënt mogelijk te kunnen presteren. Externe en interne ontwikkelingen dwingen ook schoolorganisaties om een heldere strategie te formuleren om zo slagvaardig te zijn naar de toekomst. Maar niet alleen de organisatie óók het personeel moet meebewegen. Een Strategische Personeelsplanning (SPP) vormt daarvoor de basis.

#Wat is een Strategische Personeelsplanning?

Hoe ontwikkelt het leerlingaantal zich de komende jaren? Waar wil ik met de organisatie naar toe? Heb ik de juiste mensen hiervoor in huis? Hoe vinden we de juiste mensen of hoe laten we de huidige mensen daar naar toe groeien?

Om als organisatie je doelen te halen moet je op het juiste moment de juiste mensen in huis hebben. Een SPP is kort gezegd: het in kaart brengen welke mensen er straks nodig zijn (gewenste formatie) en welke mensen er straks beschikbaar zijn (verwachte bezetting).

Een SPP geeft inzicht in ontwikkelpotentieel van personeel, handvatten voor benodigde HR-acties en zorgt voor een optimale personeelsbezetting nu én in de toekomst.

Overzicht SPP

#SPP en de Modernisering van het Pf

Met de Modernisering van het Participatiefonds (invoering 1-8-2022) komt er een nieuwe manier van verrekenen van werkloosheidskosten in het PO. Een verdere stap in het voorkomen van uitval van onderwijspersoneel en beperking van werkloosheidskosten. Een SPP biedt houvast voor het personeelsbeleid en ondersteunt het schoolbestuur om grip te krijgen op de (eigen bijdrage) werkloosheidskosten. De volgende onderwerpen zijn onderdeel van een SPP:

• een lange termijn visie en focus i.p.v. reactief sturen op de dagelijkse hectiek

• het inzetbaar houden van onderwijspersoneel gedurende hun loopbaan

• omgaan met generatieverschillen op de werkvloer

• inspelen op het lerarentekort

• omgaan met zij-instromers

• professionaliseren van het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering

• voorkomen of beperken van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten

#Wat levert een SPP op?

Een Strategische Personeelsplanning:

  • draagt bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap
  • zorgt voor de juiste persoon op de juiste plek > lager verzuim
  • let de focus op onderhoud (i.p.v. op storingen en incidenten) > minder verstoringen
  • verlaagt de kosten en zorgt voor continuïteit
  • legt de basis voor strategische samenwerking tussen lijn- en stafmedewerkers

#Direct aan de slag met het maken van een SPP of even sparren?

Een SPP wordt gemaakt aan de hand van acht bouwstenen. Een gestructureerde en geordende manier om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Wilt u ook inzicht in uw situatie nu en in de toekomst? Onze adviseurs nemen u graag mee in het zetten van de juiste stappen om ook voor uw organisatie de toekomstscenario’s in kaart te brengen en u te ondersteunen bij het maken van keuzes en het opstellen van een SPP. Passend bij uw organisatie! 

Neem contact op met het regioteam  bij u in de buurt.

Is jouw personeelsbestand toekomstproof? Lees dit inspirerende artikel van Kim van Rookhuizen (regiocoördinator Regioteam Midden-West) en Danielle Elenga (adviseur Arbeid & Vitaliteit Regioteam Midden-West).

Klik hier voor de podcast Strategische Personeelsplanning is de concretisering van je strategie. Een gesprek tussen Gerard Evers (directeur van Euro HRM) en Berthold Gerrits (manager VMI Group). 

Print deze pagina