Terug naar Actueel

#1.000 werkhervattingen bereikt

Nieuws

Sinds de zomer van 2018 heeft het Participatiefonds (Pf) de re-integratiebegeleiding voor uitkeringsgerechtigden in het primair onderwijs vernieuwd en uitgebreid. Een van de doelstellingen was om binnen twee jaar 1.000 werkhervattingen te bereiken. Dit doel is nu ruim van tevoren behaald.

Deel deze pagina:

het getal 1000 op de grond gekrijt

#Binnen en buiten het onderwijs

In anderhalf jaar tijd hebben er 1.000 werkhervattingen, zowel binnen als buiten het onderwijs en met vaste of tijdelijke aanstelling, plaatsgevonden. Van deze 1.000 gaat het om 707 binnen het PO, 73 in een andere onderwijssector, 209 buiten het onderwijs waaronder kinderopvang en van 11 is het niet bekend.

#Maatwerk

Deze vroege mijlpaal is mede behaald door ons uitgebreide aanbod van verschillende re-integratieactiviteiten en intensieve ondersteuning van de uitkeringsgerechtigden.

Zo kreeg een uitkeringsgerechtigde een persoonlijk arbeidskansengesprek en een loopbaanscan om te bepalen welke ondersteuning nodig is om weer aan de slag te gaan. En dat is voor iedereen anders, echt maatwerk dus. De casemanager stelde vervolgens samen met de uitkeringsgerechtigde een persoonlijk ontwikkelplan op en kijkt naar eventuele (vervolg)cursussen, trainingen en/of loopbaanbegeleiding. Ook onze regiocoördinatoren  helpen schoolbesturen uit hun regio graag bij het bemiddelen tussen vraag en aanbod.

#E-learnings via Pf Academie en omscholing via NCOI

Via de Participatiefonds Academie kunnen uitkeringsgerechtigden bijscholing krijgen binnen het primair onderwijs. Dit zijn online cursussen op het gebied van pedagogische en didactische vaardigheden, professionele ontwikkeling, 21e -eeuwse kennis en meer. Samen met opleidingsinstituut NCOI biedt het Pf ook (omscholings)opleidingen aan om uitkeringsgerechtigden die niet meer terug willen in het onderwijs, buiten de sector hun weg te laten vervolgen.

#Regeling Vrijstelling Instroomtoets

In 2019 heeft het Pf de Regeling Vrijstelling Instroomtoets ingevoerd. Dit houdt in dat werkgevers die een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen en daarna toch onverhoopt weer afscheid moet nemen van deze medewerker, de uitkeringskosten zonder toets bij het Participatiefonds in rekening kunnen brengen.

#Op naar de 1.500!

Uiteraard gaan we door op de ingeslagen weg en streven we naar een nieuw doel: 1.500 werkhervattingen in de zomer van 2020.

Print deze pagina