Terug naar Actueel

#Vergoeden van werkloosheidskosten door Pf

Artikel

Met de modernisering van het Participatiefonds (Pf) hebben schoolbesturen sinds 1 augustus 2022 meer verantwoordelijkheid om de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Standaard betaalt een bestuur een eigen bijdrage van 50% van de werkloosheidskosten als een contract eindigt. De andere helft wordt vanuit Pf vergoed. Daarvoor hoeft het schoolbestuur niets te doen. In bepaalde gevallen kan deze eigen bijdrage verlaagd worden naar 10%.

Deel deze pagina:

meisje op hinkelbaan

#Eigen bijdrage van 10%

Er gelden 7 situaties waarbij een schoolbestuur in aanmerking kan komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%, namelijk bij werkloosheidskosten die ontstaan door einde arbeidsovereenkomst

  • Wegens bedrijfseconomische reden via UWV
  • Wegens bedrijfseconomische reden via vaststellingsovereenkomst
  • Wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (via UWV)
  • Via (kanton)rechter op tegenspraak
  • Tijdelijk contract voor vervanging
  • Tijdelijk contract van zij-instromer
  • Participatiebaan

Alle informatie over de voorwaarden voor en wijze van vergoeden vindt u hier.  

#Zorg voor een goede begeleiding van-werk-naar-werk

Voor de eerste vier gronden moet u als werkgever voldoen aan de inspanningsverplichting. Dit betekent dat u de werknemer moet begeleiden naar een andere baan buiten uw organisatie. Afhankelijk van de lengte van het dienstverband moet u een bepaald bedrag hieraan uitgeven. Om te weten hoeveel u precies moet uitgeven, kunt u gebruik maken van onze rekentool. Deze kunt u downloaden via het menu Documenten.  

Alle informatie over de inspanningsverplichting vindt u hier.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze helpdesk.