#Voorbeelden van invulling inspanningsverplichting

Hoe ziet een goed uitgevoerd van-werk-naar-werk-traject eruit, zodat aan de inspanningsplicht voldaan wordt? Hieronder schetsen we enkele situaties met de bedragen die daar bij kunnen horen. Met de ‘Rekentool Dienstverbanden en Bedrag Inspanningsverplichting’ rekent u als werkgever eenvoudig uit welk bedrag u vóór het einde van het contract minimaal moet hebben uitgegeven om aan de financiële inspanningsverplichting te voldoen. De invulling van het traject hangt natuurlijk af van wat de medewerker nodig heeft.

Deel deze pagina:

#Op tijd investeren in van-werk-naar-werk

Ook als u geen verlagingsverzoek voor de eigen bijdrage indient, is het goed om in een effectief van-werk-naar-werk-traject te investeren. Dit kan een uitkering voorkomen of korter laten duren. Daarmee beperkt u dus ook de kosten van uw eigen bijdrage (van 50%) aan de uitkering. En nog belangrijker: waardevolle arbeidskrachten blijven aan het werk.

Alle bedragen die hieronder genoemd worden zijn inclusief BTW.

Let op: eindigt een arbeidscontract in augustus 2022, dan moet er in april al gestart zijn met de van-werk-naar-werk-activiteiten!

Gebruik de Rekentool Dienstverbanden en Bedrag Inspanningsverplichting om de totale duur van het dienstverband en de hoogte van het bedrag voor de inspanningsverplichting te berekenen. De rekentool vindt u hier en sinds 1-8-2022 ook in Mijn Pf. Een ondertekende uitdraai van deze tool moet u altijd aanleveren als de inspanningsverplichting geldt, ook als de uitkomst 0 euro is.

#Voorbeeld 1: Van-werk-naar-werk-traject binnen PO met maximale budget

Medewerker Z is leerkracht. Na een periode van gesprekken voeren en werksituaties aanpassen wordt duidelijk, dat leerkracht en schoolbestuur afscheid van elkaar moeten gaan nemen. Op verzoek van de werkgever beëindigt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. De leerkracht denkt wel in het onderwijs te willen blijven werken. Uit de rekentool blijkt dat het in te zetten bedrag het maximum van €5000 is. Ruim 4 maanden voor ontslagdatum wordt gestart met het van-werk-naar-werk traject. Een half jaar voor ontslag heeft medewerker Z in het kader van heroriëntatie al 3 gesprekken gevoerd met een erkende loopbaancoach van een outplacementorganisatie (met een Blik op Werk keurmerk), om te ondersteunen bij de oriëntatie op de loopbaan. De kosten van deze gesprekken mogen opgevoerd worden bij het voldoen aan de inspanningsverplichting.

Het traject zou in deze situatie als volgt ingevuld kunnen worden:

 • Individueel gesprek met loopbaancoach, startmoment: €150                                                          
 • Arbeidskansengesprek, op basis van drijfverentest, competentietest en wensen van de medewerker, inclusief persoonlijke terugkoppeling en rapportage: €450
 • Opstellen van (overdraagbaar) mobiliteitsplan, door medewerker in afstemming met loopbaancoach: €150             
 • Uitvoeren van het plan: €3800
  • Coaching om te komen tot hernieuwd zelfvertrouwen / energie / beweging
  • Training digitale vaardigheden
  • Traject gericht op ambitie en attitude, sollicitatievaardigheden
 • Onderzoeken mogelijkheden herplaatsing, mobiliteitsbevorderende activiteiten
  Onder werktijd mag de leerkracht stage lopen, solliciteren, in gesprek gaan met het  matchteam van VfPf om een nieuwe baan te vinden. 

Op te voeren vanuit eerdere activiteiten (3 gesprekken met erkende loopbaancoach): €550

Totaal: €5100

#Voorbeeld 2: Begeleiding naar een andere sector dan het PO

Medewerker A heeft jaren als leerkracht gewerkt. Door bedrijfseconomische omstandigheden moeten de leerkracht en het schoolbestuur afscheid nemen van elkaar. De medewerker blijkt zich niet meer thuis te voelen in het onderwijs en wil graag in een andere sector gaan werken. Volgens de rekentool moet de werkgever minimaal het bedrag van €2700 uitgeven aan de van-werk-naar-werk-begeleiding om aan de inspanningsverplichting te voldoen. De werkgever heeft een opgeleide erkende loopbaancoach in dienst die de begeleiding (voor het grootste deel) gaat uitvoeren.

Het traject zou in deze situatie als volgt ingevuld kunnen worden:

 • Individueel gesprek met erkende loopbaancoach, startmoment: 2 uur a €85 = €170
 • Arbeidskansengesprek met de loopbaancoach, op basis van drijfverentest, competentietest en wensen van de medewerker, inclusief persoonlijke terugkoppeling en rapportage:  5,5 uur a €85 = €467,50
 • Financiële scan en advisering door gespecialiseerd bureau: €500
 • Opstellen van (een overdraagbaar) mobiliteitsplan, door medewerker in afstemming met loopbaancoach: 2 uur a €85 = €170
 • Uitvoeren van het plan : €1445  
  • De medewerker oriënteert zich op toekomstig werkveld, door gesprekken met de  loopbaancoach en een stage. 5 uur gesprekken a €85 = €425             
  • De uren stage worden toegestaan binnen het dienstverband bij de huidige werkgever. Ze zijn daarmee ‘kostenneutraal' en mogen dus niet worden opgevoerd bij het voldoen aan de inspanningsverplichting.
  • De medewerker heeft ondersteuning nodig bij het solliciteren in de nieuwe branche om in aanvulling op de opleiding werkervaring op te doen. Hiervoor volgt zij/hij vaardigheidstrainingen bij een gespecialiseerd bureau, 3 dagdelen: €1020 

Totaal:   €2752,50

#Meer weten over de financiële en inhoudelijke inspanningsverplichting?

Meer uitleg vindt u hier.

Lees hier alles over de Modernisering Pf die per 1-8-2022 is ingegaan.

Print deze pagina