Terug naar de vraagstukken

#Een nieuwe baan vanuit een uitkering, wat verandert er?

U gaat (geheel of gedeeltelijk) weer aan het werk. Dat heeft effect op uw uitkering.

Deel deze pagina:

Portret van jonge leerkracht die in deuropening ingang school staat

#Wanneer stopt uw uitkering

 • Als uw inkomen hoger is dan 87,5% van uw WW-maandloon, dan stopt de uitkering.
 • Is uw inkomen lager, dan blijft de uitkering doorlopen en gedeeltelijk uitbetalen. Sollicitatie- en re-integratieplicht blijven dan ook bestaan.

#Zelf uw uitkering stopzetten

Stel, u had een uitkering voor 24 uur per week en u heeft een nieuwe baan van 20 uur per week. Dan kunt u de uitkering van 4 uur per week die u nog ontvangt, en waarvoor u ook nog sollicitatieplicht hebt, stopzetten.
Het stopzetten van uw uitkering kan echter gevolgen hebben voor uw bovenwettelijke rechten. Gaat het om 5 uur per week of meer, dan verliest u de bovenwettelijke rechten. Is het minder dan 5 uur per week, dan behoudt u uw rechten.

Bespreek uw persoonlijke situatie gerust met uw loopbaanadviseur van het Participatiefonds. Contact opnemen kan via Participatieplein.nl.

 

#Loonsuppletie bij een lager dagloon

Is het dagloon van uw nieuwe baan lager dan uw oude dagloon van voor uw uitkering? Dan is compensatie mogelijk. Dat heet loonsuppletie. Alleen als u nog WOPO-recht heeft, komt u hiervoor in aanmerking. WWplus berekent dit op basis van uw dagloon. Loonsuppletie moet u zelf aanvragen bij WWplus.
Meer informatie over loonsuppletie vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van WWplus: [email protected]

#Einde nieuwe baan

Wat gebeurt er als de nieuwe werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt en u opnieuw werkloos wordt?

 • Uw nieuwe baan stopt binnen 26 weken:
  Geef dit zelf door aan UWV.
  In dat geval herleeft uw recht op een werkloosheidsuitkering. De duur ervan wordt verlengd met het aantal weken dat u heeft gewerkt en geen uitkering heeft ontvangen.
 • Uw nieuwe baan stopt na 26 weken:
  Dan heeft u waarschijnlijk recht op een nieuwe WW-uitkering. U moet deze aanvragen bij UWV.

#Garantie-uitkering van WWplus

 • Bent u opnieuw werkloos geworden vanuit een baan in het primair onderwijs en heeft u met uw nieuwe baan een nieuw WW-recht opgebouwd? Dan heeft u vaak ook opnieuw recht op een bovenwettelijke uitkering. U vraagt deze aan bij WWplus.
 • Bent u opnieuw werkloos geworden en heeft u géén nieuw bovenwettelijk uitkeringsrecht? Bijvoorbeeld omdat u in een andere sector werkte? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een garantie-uitkering (of herleving van uw oude bovenwettelijke uitkering). De hoogte en duur daarvan bepaalt WWplus. U moet uw garantie-uitkering zelf aanvragen bij WWplus
 • Meer informatie over de garantie-uitkering vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van WWplus

Print deze pagina