Terug naar Actueel

#Samen bereiken we meer dan alleen

Artikel

De uitkeringskosten in het primair onderwijs liepen de afgelopen jaren flink op. Het Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) zit sinds kort met administratie- en adviesbureau Cabo en schoolbesturen aan tafel in een driehoekgesprek. Door de financiën inzichtelijk te maken voor schoolbesturen, werken ze samen aan het terugdringen van het lerarentekort en hoge werkloosheidskosten.

Deel deze pagina:

Groepsfoto Mario Holkenborg, Elvire ter Stege en Miryam Donkervoet
Mario Holkenborg, Elvire ter Stege en Miryam Donkervoet

#Mensen inzetbaar houden

“Het is moeilijk om mensen die lang werkloos zijn weer aan het werk te krijgen”, vertelt Elvire ter Stege, regiocoördinator bij VfPf. “Door mensen inzetbaar te houden, op te leiden of te helpen met een van-werk-naar-werktraject, houden we uitstroom tegen. Het is daarvoor belangrijk dat schoolbesturen zich bewust zijn van de cijfers en bijbehorende kosten.”

#Inzicht in de kosten

Om de kosten voor schoolbesturen inzichtelijk te maken, kan VfPf overzichten uitdraaien. Door samen te werken met Cabo worden deze overzichten nóg completer en gaan ze verder de diepte in. Een totaalplaatje. Elvire: “Sinds kort hebben we binnen VfPf inzicht in zowel de WW-gegevens als de BW(bovenwettelijke)-gegevens. Cabo heeft een perfect overzicht van de financiële, personele en salarisadministratie. Dit samen geeft een goed beeld van de totale kosten van uitkeringen voor medewerkers.”

#Financiële signaleringswaarde

“Wanneer een schoolbestuur een vaststellingsovereenkomst opstelt en een vergoedingsverzoek wordt gehonoreerd, ontstaat het idee dat ze klaar zijn”, merkt Mario Holkenborg, bestuurs- en managementondersteuner bij Cabo. “Terwijl daarachter een wereld van uitkeringslasten schuilgaat. Samen met het Vervangingsfonds/Participatiefonds maken we inzichtelijk welke enorme bedragen dit zijn. Schoolbesturen schrikken daarvan. Het resultaat: er wordt veel zorgvuldiger omgegaan met financiën. Daardoor kunnen we de kosten al makkelijker beheersbaar houden.”

Elvire: “Met het plaatje dat wij schetsen kijken we niet alleen terug naar de afgelopen jaren, maar ook vooruit. Waar liggen verbeterpunten? Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar? Is er een vitaliteitsbeleid? En wordt er vooraf al rekening gehouden met de door- en uitstroom van personeel? Of moet het schoolbestuur werken aan eigen profilering, om bijvoorbeeld nieuw personeel aan te trekken? Zo kunnen schoolbesturen daar ook preventief op inspelen. Ook door bijvoorbeeld al een van-werk-naar-werk-traject te starten als een contract bijna gaat aflopen en er geen zicht is op verlenging.”

Miryam Donkervoet, bestuursadviseur bij schoolbestuur Innerwaard, beaamt dat deze gezamenlijke aanpak werkt. “Tot een jaar of drie geleden hebben wij door de krimp in onze regio te maken gehad met behoorlijk wat boventalligheid. Daarom sloten we in het kader van vertrekstimulerend beleid regelmatig vaststellingsovereenkomsten af. Nu we weten welke kosten hieraan vastzitten en hoe dit na de invoering van de modernisering aan ons doorberekend wordt, gaan we daar veel voorzichtiger mee om en kijken we waar mogelijk naar andere aanpakken. We willen de sector niet met hoge uitgaven belasten, alleen als het écht niet anders kan.”

#De diepte in

“Zo’n driehoekgesprek houdt ons scherp”, vertelt Miryam. “In de waan van de dag maken we soms niet genoeg ruimte om na te denken over deze zaken. Door samen te gaan zitten, houden we het op de agenda. En we dragen het ook makkelijker van bestuursniveau over naar de schoolleiders zelf. Het is heel belangrijk dat ook zij bezig zijn met het voorkomen van uitstroom, bijvoorbeeld door zich te richten op duurzame inzetbaarheid.”

#Perspectief

Alle partijen noemen het driehoekgesprek waardevol. “Het is echt een wisselwerking”, vindt Mario. “We kijken elkaar recht in de ogen, kennen elkaar. Daardoor weten we elkaar makkelijker te vinden.” Miryam sluit zich daarbij aan. “Door de korte lijnen weet ik direct wie ik moet bellen.”

Elvire besluit: “We maken gebruik van elkaars netwerk en zetten elkaar echt op de kaart. Omdat we weten wat er speelt, kunnen we elkaar verder helpen. Dat geeft energie en vertrouwen in de toekomst.” Eigenlijk doen we allemaal hetzelfde in onze eigen discipline, concludeert Mario. “We geven perspectief aan de medewerkers omdat we ze vasthouden tot er een goede oplossing gevonden is.”

Benieuwd hoe VfPf u hierbij kan helpen? Neem contact op met uw regiocoördinator via vfpf.nl/regioteams.

Print deze pagina