Onze specialisten werken in regioteams door heel Nederland. Zo zijn we altijd dichtbij. VfPf biedt HR-dienstverlening aan álle schoolorganisaties in het primair onderwijs. Dit is onderdeel van de premie die schoolbesturen aan het Participatiefonds betalen.

#Regioteam Noord-Oost

#Regioteam Noord-Oost

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • U overweegt om eigen risicodrager (ERD) te worden, maar wilt eerst meer inzicht in de risico’s en de verschillende varianten?
  • U bent al ERD maar het ziekteverzuim loopt toch wat op?
  • Het lerarentekort wordt voor u ook voelbaar?
  • U heeft zorgen over de werkdruk binnen uw team?
  • Wat zijn de consequenties van de modernisering Pf voor mijn bestuur?
  • Hoe kan ik de vitaliteit van onze medewerkers stimuleren binnen mijn bestuur?

Mogelijk herkent u één of meer thema’s en heeft u behoefte om hierover van gedachten te wisselen met ons. Dat doen wij graag! Hoe klein of groot uw vraag ook is; alles wat kan helpen om leerkrachten (en andere medewerkers) met plezier aan het werk te houden is winst!

Wij ondersteunen bijna 200 schoolbesturen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel op het brede terrein van de in- door – en uitstroom van personeel. Dat doen we door te investeren in het leren kennen van uw organisatie, te luisteren welke problematiek  er speelt en samen een plan te maken om het probleem op te lossen. Dat is altijd maatwerk!

De regiocoördinatoren maken in de komende maanden een afspraak om nader met u kennis te maken en te onderzoeken wat wij voor u kunnen betekenen. Eigen risicodrager of niet, onze expertise, praktische begeleiding en instrumenten zijn blijvend beschikbaar voor alle scholen. Zonder extra kosten.

De adviseurs Arbeid en Vitaliteit spelen een belangrijke rol bij de uitvoering en begeleiding van de plannen: zij kennen het onderwijs door en door, zijn bekend met wat er in de regio speelt  en hebben veel expertise opgebouwd in het gebruik van onze praktijkgerichte instrumenten.

Onze casemanager bemiddelt graag bij de invulling van uw vacatures. Zij heeft intensief contact met de uitkeringsgerechtigden, die zij helpt om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.