Onze specialisten werken in regioteams door heel Nederland. Zo zijn we altijd dichtbij. VfPf biedt HR-dienstverlening aan álle schoolorganisaties in het primair onderwijs. Dit is onderdeel van de premie die schoolbesturen aan het Participatiefonds betalen.

of ga direct naar regioteam:

Regioteam Zuid-West

#Regioteam Zuid-West

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Het regioteam Zuid-West heeft de expertise in huis om besturen te ondersteunen bij het duurzaam inzetbaar houden van personeel. We richten ons op een optimale samenwerking voor een goed onderwijsklimaat in onze regio en daarbuiten. We combineren de kennis op het gebied van HR en strategie met inzicht in de praktijk van het primair onderwijs. Als gesprekspartner, projectleider, mentor of adviseur helpen wij u met uw HR-beleid. 

We zorgen voor maatwerk, aansluitend bij uw situatie. Of u nu een éénpitter bent of (onderdeel van) een (groot) schoolbestuur. Met de regionale aanpak sluiten we aan op de arbeidsmarkt, netwerken en samenwerkingsverbanden. Samen bepalen we de aanpak die bij uw organisatie past. Op deze manier zorgen we met elkaar voor vitaal onderwijspersoneel en een krachtige en wendbare organisatie!

De leden van regioteam Zuid-West van VfPf in 2023
Lees meer over de werkwijze van onze regioteams.