De regioteams zijn er voor álle schoolbesturen in het primair onderwijs. Eigenrisicodrager of niet. De teamleden adviseren en ondersteunen u op het gebied personeelsbeleid, verzuimpreventie, arbozaken en re-integratie. Vind hieronder het team uit uw regio en neem contact met hen op.

#Regioteam Zuid-West

#Regioteam Zuid-West

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Meer dan 110 schoolbesturen, van groot naar klein, vallen onder de hoede van ons regioteam. De diversiteit is groot. Op de eilanden zijn de scholen vaak éénpitters en in Rotterdam hebben we te maken met grote schoolbesturen met wel meer dan 50 aangesloten scholen. Ieder zo met hun eigen problematiek. Wij maken graag kennis met alle besturen in onze regio, inventariseren waar de behoeften zoal liggen en geven aan hoe wij kunnen helpen. We laten zien dat de fondsen meer zijn dan de instanties waar je mee in aanraking komt bij het indienen van een vergoedingsverzoek of bij een premiebetaling.

Regioteam Zuid West