Terug naar Actueel

#Terugblik Arbofocusweek

Nieuws

In maart jl. vond de Arbofocusweek plaats. Een week waarin ontmoeting, kennisdeling, innovatie en inspiratie rondom Arbo centraal stonden. Wat hebben wij genoten! Daarom nog even een terugblik…

Deel deze pagina:

kring van handen

#Divers programma

In de online sessie op maandag troffen preventiemedewerkers uit het hele land elkaar die op zoek waren naar een klankbord, herkenning en het uitwisselen van praktische tips om hun als preventiemedewerker op de scholen nog beter te kunnen vervullen. Het werd een waardevolle bijeenkomst waarin de deelnemers elkaar goed konden vinden en zij proactief hun tips en tops met elkaar deelden.

In de online sessie op dinsdag volgde een inspirerende en energieke bijeenkomst over de meerwaarde van het PAGO/PMO specifiek voor het primair onderwijs. In deze sessie is ingegaan op de wettelijke verplichtingen, de verschillen tussen PAGO en PMO, hoe je de organisatie van een PAGO of PMO praktisch kan vormgeven, wat een PAGO of PMO duurzaam kan opleverden voor de organisatie en de medewerker(s) maar bovenal de het inzicht dat met preventie in (school)organisaties nog veel winst te behalen valt.

Op woensdag werden de deelnemers in de online sessie meegenomen in de vernieuwde Arbomeester. In deze sessie is het de deelnemers duidelijk geworden wat er allemaal is aangepast, verbeterd en veranderd in de nieuwe versie van Arbomeester en waar zij rekening mee moet houden als zij binnenkort zelf een RI&E gaan opstarten. Na afloop van de sessie konden de deelnemers direct zelfstandig aan de slag. Mochten de deelnemers toch nog tegen zaken aanlopen dan kunnen zij dagelijks terecht bij de Arbohelpdesk van het Arboadviescentrum PO.

Vanaf donderdag kon de podcast ''Invulling geven aan Arbo in het primair onderwijs'' beluisterd worden. In de podcast een echt praktijkvoorbeeld en worden onder andere besproken: de meerwaarde van een bovenschoolse preventiemedewerker, het maken van een RI&E en wilde dieren. Maar ook over wat doe je als niemand preventiemedewerker wil worden binnen je school en kun je een RI&E nu beter wel of niet uitbesteden aan een externe partij?  Podcast gemist? Geen zorgen, u kunt deze nog steeds beluisteren.

De arbofocusweek week werd op vrijdag afgesloten met een innovatieve sessie over de impact van gezonde lucht in het schoolgebouw. Aan de hand van een van de praktijkvoorbeelden zijn de positieve effecten van gezonde lucht voor het personeel, de leerlingen en een duurzame bijdrage aan het milieu besproken. De resultaten zijn zeer waardevol in de bijdragen aan werkplezier, verzuimreductie, het welbevinden en de prestaties van leerlingen en reductie van (gas)kosten waardoor er structureel meer geld overblijft voor het onderwijs en personeel. Niet verwonderlijk dat TNO een grootschalige studie start om deze innovatie wettenschappelijk vast te stellen.

Het was een mooie week waarin het Arbo-vuurtje bij velen weer aangewakkerd is om van preventie prioriteit te maken om zo bij te dragen aan het duurzaam inzetbaar houden van onderwijspersoneel.

 

De Arbofocusweek is door deelnemers gewaardeerd met een (gemiddelde van) 7,9. Redenen genoeg om de Arbofocusweek volgend schooljaar te herhalen. Wij zijn achter de schermen al aan de slag, ideeën en onderwerpen genoeg. Zorg dat je de online Arbofocusweek niet mist; houdt hiervoor onze agenda op de website en deze nieuwsbrief in de gaten!

Tags:Arbo
Print deze pagina