Terug naar de vraagstukken

#Arbo: hoe zorg ik voor goede arbeidsomstandigheden?

Werknemers die veilig en gezond kunnen werken. Niet alleen prettig, maar ook verplicht volgens de Arbowet. Lees hier hoe je zorgt voor optimale werkomstandigheden in het primair onderwijs. Ontdek voorbeelden, trainingen en praktische tips om zelf aan de slag te gaan met arbo.

Deel deze pagina:

Preventiemedewerkers in gele hesjes inspecteren het speeltoestel op het schoolplein

#Goed arbobeleid: cyclisch proces

Het opstellen en naleven van een goed arbobeleid is een cyclisch proces waarin de werkgever via plan, do, check en act (PDCA-cyclus) het eigen beleid opstelt, evalueert en blijft verbeteren. Hierbij wordt ook het preventieadvies van de bedrijfsarts meegenomen. De betrokkenen zijn verplicht hiervoor nauw met elkaar samen te werken.

#Waaruit bestaat een arbobeleid in het PO?

Het arbobeleid bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen en instrumenten:

#Handig: de Arbocatalogus PO en Arbomeester

#Arbocatalogus PO

Het primair onderwijs heeft een eigen Arbocatalogus met overzichtelijke, begrijpelijke en de mogelijke oplossingen voor veilig en gezond werken, specifiek toegesneden op de situaties in het onderwijs.
Deze is ontwikkeld door de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties uit het primair onderwijs en mensen uit de praktijk. Het Vervangingsfonds en TNO zijn betrokken bij de bouw, het beheer en onderhoud ervan.
De Arbocatalogus PO maakt deel uit van de cao PO en wordt jaarlijks getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Als u werkt met de oplossingen uit de Arbocatalogus PO voldoet u in principe aan de Arbowetgeving. 

#Aanmelden voor nieuwsbrief en LinkedIn Arbocatalogus PO

#Arbomeester

Arbomeester  is er speciaal voor de preventiemedewerkers in het primair onderwijs. Het is hét branche erkende en praktische RI&E instrument voor het primair onderwijs. Arbomeester helpt u stap voor stap de arbeidsrisico’s op uw school te inventariseren. Naast het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maakt u een Plan van Aanpak waarin u beschrijft welke maatregelen u gaat ondernemen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen.
 

#Trainingen voor preventiemedewerkers

VfPf verzorgt online inspiratiesessies en workshops en in-company trainingen op het gebied van arbo:

  • Aan de slag als preventiemedewerker
  • De Arbomeester: hoe werkt dat?
  • Uitvoering plan van aanpak RI&E

U kunt gratis online deelnemen aan deze trainingen of VfPf kan deze op locatie voor uw organisatie verzorgen. Schrijf u nu in voor onze onze online trainingen voor preventiemedewerkers. 

#Zelf aan de slag met arbo en verzuim: voorbeelden van plannen

#Advies nodig?

#1. Arbo Adviescentrum PO

Voor vragen over RI&E, de Arbocatalogus PO, arbowetgeving, binnenklimaat, BHV en de Onderwijsvacaturebank.

#2. Uw regioteam

Vanuit VfPf ondersteunen wij u graag op het gebied van arbo. Of het nu gaat om samen met u een arbobeleidsplan op te stellen, te ondersteunen bij de uitvoering van de RI&E, het meedenken over het organiseren van een goed arbobeleid binnen uw organisatie of het geven van concrete trainingen, wij zijn u graag van dienst. Vind hier uw uw regioteam.

#Samen aan de slag

Lees hier het inspirerende verhaal van  preventiemedewerkers in een groot bestuur die hun krachten bundelen.

Print deze pagina