Terug naar Actueel

#Premies Vf en Pf voor 2022 bekend

Nieuws

De begrotingen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds voor het jaar 2022 zijn door het bestuur vastgesteld. Daarmee zijn ook de premiepercentages voor 2022 bekend.

Deel deze pagina:

Blokjes met cijfers er op

#Premie Vervangingsfonds

Het bestuur heeft de begroting van het Vervangingsfonds vastgesteld. De premiepercentages voor 2022 zijn gelijk aan die van 2021.
 

#Premie Participatiefonds

In de begroting van het Participatiefonds voor 2022 is met verbeterde data een prognose gemaakt van uitkeringslasten. Het benodigde premiepercentage voor 2022 komt daarmee uit op 2,6%.

Er is in deze berekening nog geen rekening gehouden met de mogelijke salarisverhoging over 2021 volgens het onderhandelaarsakkoord en de door de minister toegezegde € 500 mln. Omdat we nog niet weten hoe dit bedrag wordt toegerekend en wanneer de salarisverhoging wordt doorgevoerd, kunnen wij dit nog niet meerekenen. Zodra dat bekend is, kan het leiden tot een tussentijdse aanpassing van het premiepercentage in 2022. Daarover informeren wij de schoolbesturen zo snel mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de door het bestuur vastgestelde premiepercentages. Deze zijn officieel goedgekeurd door de minister.

Update: na herberekening met de beschikbare gegevens over de salarisverhogingen volgens de nieuwe cao en de dalende werkloosheidslasten, is besloten om over de maanden augustus t/m december 2022 geen premie Pf te innen.

tabel met premies Vf en Pf 2022

#Premievrijstelling Pf in 2021

In de bestuursvergadering van oktober 2021 heeft het bestuur van het Participatiefonds het besluit genomen om over de maanden november en december 2021 geen premie te heffen. Hier leest u meer over het waarom van deze beslissing.

Print deze pagina