Terug naar Actueel

#VfPf terugblik 2021!

Nieuws

Eind 2020 vroegen wij 24 bestuurders van scholen uit het Primair Onderwijs om directe feedback op de dienstverlening van VfPf en de Modernisering Pf. Die gesprekken, gevoerd aan de hand van een aantal belangrijke en gemeenschappelijke thema's, hebben ons waardevolle aanbevelingen en inzicht in de behoeften van besturen opgeleverd. Wat precies? Hieronder vertellen we per thema welke punten er zijn besproken en hoe wij hier het afgelopen jaar concrete acties aan hebben verbonden op het gebied van onze werkwijze en dienstverlening. En uiteraard hoe wij hier in 2022 verder mee aan de slag gaan.

Deel deze pagina:

Kindje kijkt door de ringetjes met gekleurde handen

#Modernisering Pf en de klantbehoefte

De invoering van de Modernisering Participatiefonds (Pf) staat gepland op 1 augustus 2022. De modernisering van het VfPf behelst veel meer dan alleen de aanpassingen in het reglement en het terugdringen van de kosten. Het vraagt om een vernieuwde en preventieve aanpak op het gebied van in-, door-, en uitstroom, focus op loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Voor VfPf betekent het een upgrading van onze dienstverlening afgestemd op de behoeften van besturen:

Onze dienstverlening is verder uitgebreid en afgestemd op bestaande en toekomstige vraagstukken van besturen.
Doordat we dichter op het proces van bemiddeling naar werk zitten, blijft het aantal werkhervattingen stijgen.

#Benadering en dienstverlening richting éénpitters

Vanuit de gesprekken kwam de vraag om een aangepaste benadering richting éénpitters. Hierbij ging het zowel om de communicatie als ook om dienstverlening op een kleinschaliger niveau:

We zijn in gesprek met kleine besturen om onze dienstverlening ook voor hen passend te maken.

#Onze regioteams vinden de samenwerking met partijen in de regio

We sluiten aan bij overleggen en initiatieven. Landelijke kennisdeling en samenwerking in de regio's staat bij ons hoog op de agenda. Hier zijn enkele voorbeelden:

Onze regioteams intensiveren de samenwerking met partijen in de regio.

#Maatwerk

VfPf wil de effecten van de modernisering voor de besturen goed ondersteunen met maatwerk dienstverlening. Omdat de dienstverlening zowel geïntegreerd, gefaseerd, per onderdeel en in een kleine variant of meer uitgebreide variant kan worden ingezet, kunnen wij op maat en in het gewenste tempo werken. Wij zoeken graag samen met u naar de beste aansluiting en oplossing voor uw organisatie. Ook zijn er diverse webinars gericht op duurzame inzetbaarheid en samen duurzaam verder professionaliseren. Zo willen we bijdragen aan maatwerk dienstverlening waarin u de regie heeft en waarbij preventie voorop staat!

#Tot slot

De gesprekken die we met een aantal besturen hebben gevoerd, hebben ons nog meer doen realiseren hoe prettig en van toegevoegde waarde het is in gesprek met elkaar te zijn. We vinden het belangrijk dit ook te blijven doen en zullen u hiervan op de hoogte houden. We hopen dat we, mede dankzij de waardevolle feedback van besturen, op de goede weg zijn om samen te blijven werken in het verder ondersteunen en ontwikkelen van de sector PO.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een spetterend 2022!

Print deze pagina