Terug naar de vraagstukken

#Hoe zet ik incidentele NPO-gelden om in structurele en duurzame investeringen?

De onderwijsministers hebben een flink bedrag ter beschikking gesteld voor het wegwerken van de leerachterstanden door corona. Op zich goed nieuws. Maar waar begint u? En nog veel belangrijker: hoe zorgt u er ook na afloop van het steunprogramma voor dat uw school toekomstbestendig is en blijft? Dat leggen we hieronder uit.

Deel deze pagina:

Meisje aan het rekenen voor een schoolbord

#In het kort: wat is het Nationaal Programma Onderwijs?

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs of NPO) is een steunpakket van €8,5 miljard om schade op het gebied van onderwijs als gevolg van corona te herstellen. Met de NPO-gelden kunnen onderwijsinstelligen, waaronder die in het primair onderwijs, investeren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten en in het inhalen van coronavertragingen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een menukaart met interventies. Op deze pagina gaan we in op het duurzaam inzetten van de gelden voor structurele oplossingen voor uw schoolorganisatie en hoe het zit met de NPO-gelden en het Reglement Pf.

#Kortetermijnoplossingen volstaan niet

Met incidenteel geld lossen we geen structurele problemen op. Er is behoefte aan een duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. Dit onderschrijft ook de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom is ons advies: investeer niet in de kortdurende aanname van personeel met de gedachte dit personeel (deels) na 2 jaar weer af te laten vloeien. Zet juist in op een sterk schoolteam door de bestaande werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. 
VfPf heeft alle expertise in huis om u hierbij te helpen.  

#Anders organiseren, denken en doen

Onze RADI® adviseurs denken graag met u mee om op een duurzame manier te kijken naar uw personeelsbeleid. Preventief, proactief en klaar voor de toekomst. Met onze diensten en instrumenten zetten we in op professionalisering, een andere – meer preventieve – inrichting van uw organisatie door strategische personeelsplanning en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Wij denken in kansen en laten geen enkele mogelijkheid onbespreekbaar.  

#Structurele oplossingen

Voor een aantal interventies uit de ‘menukaart’ van het ministerie zal extra personeel nodig zijn. Onze adviseurs helpen u deze behoefte in kaart te brengen en te kijken naar structurele oplossingen die in het belang zijn van de leerlingen, de onderwijskwaliteit en uw medewerkers. Zo hebben onze Casemanagers re-integratie een goed beeld van wie in uw regio op zoek is naar passend werk en kunnen daar waar nodig in bemiddelen.  

#Doorontwikkeling van de menukaart en onderwijskennis.nl

De menukaart met effectieve interventies van het National Programma Onderwijs is sinds lancering bijgewerkt. Er zijn per 1 april 2022 een aantal interventies toegevoegd en aangepast. De menukaart wordt de komende tijd nog verder doorontwikkeld. Op npoonderwijs.nl vindt u de volledige menukaart  en meer informatie over het gebruik, de opbouw en achtergrond ervan. Verder wordt er vanaf de menukaart nu direct doorverwezen naar de bijbehorende themapagina’s op onderwijskennis.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het NP Onderwijs.

#Praktijkverhalen in beeld

Benieuwd hoe andere scholen de NP Onderwijs-middelen inzetten, wat de leerlingen van hun lessen vinden en welke basisvaardigheden hierdoor worden versterkt? Op nponderwijs.nl delen 2 basisscholen hun verhaal via video.

#Helpdesk ondersteuning NP Onderwijs

Heeft u vragen over het NP Onderwijs? Dan kunt u hiervoor terecht bij de speciale helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparringpartner bij vragen over de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur. De ervaren onderwijsadviseurs van de helpdesk kunnen (kritisch) met u meedenken en uw vragen over de analyse, plannen en uitvoering beantwoorden.

Bel gratis naar (0800) 424 04 24, op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Of mail naar [email protected].

#NPO-gelden en het Reglement Pf

Het Participatiefonds heeft besloten dat alle NPO-gelden vallen onder de definitie van Landelijke Subsidie. 

 

In het huidige, gemoderniseerde Reglement Pf  (ingegaan op 1-8-2022) staat geen vergoedingsgrond voor tijdelijke subsidies. De werkgever krijgt standaard 50% van de werkloosheidskosten vergoed, ongeacht de beëindigingssituatie en hoeft daar verder niets voor te doen. De werkgever kan wel een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen naar 10% als aan een van de beëindigingsgronden en voorwaarden die in het Reglement Pf 2022 staan wordt voldaan. 

 

In het vorige Reglement Pf stond dit onder begripsbepaling 17. Voor werkloosheidskosten die ontstaan doordat tijdelijke contracten niet verlengd kunnen worden omdat de gelden eindigen of minder worden, kan de werkgever een vergoeding aanvragen en beroep doen op artikel 4:51 Reglement Pf 2021-2022.
 

#Veelgestelde vragen

#Vragen?

Heeft u vragen of wilt u even sparren? De adviseurs van uw regioteams staan voor u klaar.  

Vind uw regioteamVind uw regioteam
Print deze pagina