Terug naar de vraagstukken

#Hoe zet ik incidentele NPO-gelden om in structurele en duurzame investeringen?

De onderwijsministers hebben een flink bedrag ter beschikking gesteld voor het wegwerken van de leerachterstanden door corona. Op zich goed nieuws. Maar waar begint u? En nog veel belangrijker: hoe zorgt u er ook na afloop van het steunprogramma voor dat uw school toekomstbestendig is en blijft?

Meisje aan het rekenen voor een schoolbord

#Kortetermijnoplossingen volstaan niet

Met incidenteel geld lossen we geen structurele problemen op. Er is behoefte aan een duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. Dit onderschrijft ook de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom is ons advies: investeer niet in de kortdurende aanname van personeel met de gedachte dit personeel (deels) na 2 jaar weer af te laten vloeien. Zet juist in op een sterk schoolteam door de bestaande werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen.  VfPf heeft alle expertise in huis om u hierbij te helpen.  

#Anders organiseren, denken en doen

Onze adviseurs denken graag met u mee om op een duurzame manier te kijken naar uw personeelsbeleid. Preventief, proactief en klaar voor de toekomst. Met onze diensten en instrumenten zetten we in op professionalisering, een andere – meer preventieve – inrichting van uw organisatie door strategische personeelsplanning en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Wij denken in kansen en laten geen enkele mogelijkheid onbespreekbaar.  

#Structurele oplossingen

Voor een aantal interventies uit de ‘menukaart’ van het ministerie zal extra personeel nodig zijn. Onze adviseurs helpen u deze behoefte in kaart te brengen en te kijken naar structurele oplossingen die in het belang zijn van de leerlingen, de onderwijskwaliteit en uw medewerkers. Zo hebben onze Casemanagers re-integratie een goed beeld van wie in uw regio op zoek is naar passend werk en kunnen daar waar nodig in bemiddelen.  

#Online informatiebijeenkomsten

Weten wat VfPf voor u kan betekenen? Tijdens een online informatiebijeenkomst vertellen wij u graag over onze visie en laten wij zien hoe u de tijdelijke gelden kunt inzetten voor een duurzaam personeelsbeleid. We zoomen ook in op een aantal belangrijke vragen, zoals:  

  • Waar haalt u de juiste mensen vandaan? 
  • Hoe houdt u balans tussen inzet eigen personeel en externe inzet? 
  • Hoe gaat u nieuwe medewerkers begeleiden en professionaliseren?  
  • Gaat u voor extra capaciteit en/of speciale expertise? 
  • Welke risico’s loopt u als de tijdelijke gelden op termijn stoppen? 
  • Wat doet u dan met het extra personeel?  

Wij nodigen u van harte uit aan deze interactieve sessie deel te nemen en te kijken hoe VfPf u kan helpen bij een zorgvuldige besteding van de NPO-gelden voor uw school.  

Houd onze onze agenda in de gaten voor nieuwe data en tijden. 

#Vragen?

Heeft u vragen of wilt u even sparren? De adviseurs van uw regioteams staan voor u klaar.   U vindt hier de contactgegevens van het regioteam bij u in de buurt.  

#Q&A NPO-gelden en het Reglement Pf

Het Participatiefonds heeft besloten dat alle NPO-gelden vallen onder de definitie van Landelijke Subsidie. In het huidige Reglement Pf staat dit onder begripsbepaling 17.

Voor werkloosheidskosten die ontstaan doordat tijdelijke contracten niet verlengd kunnen worden omdat de gelden eindigen of minder worden, kan de werkgever een vergoeding aanvragen en beroep doen op artikel 4:51 Reglement Pf 2021-2022.

In het gemoderniseerde Reglement Pf 2022-2023 (dat ingaat op 1-8-2022) staat geen vergoedingsgrond voor tijdelijke subsidies. De werkgever krijgt standaard 50% van de werkloosheidskosten vergoed, ongeacht de beëindigingssituatie en hoeft daar verder niets voor te doen. De werkgever kan wel een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen naar 10% als aan een van de beëindigingsgronden en voorwaarden die in het Reglement Pf 2022-2023 staan wordt voldaan.         

#In het kort

Links