Terug naar Actueel

#Premiepercentages Vf en Pf voor 2023 zijn bekend

Nieuws

In de bestuursvergadering van oktober heeft het bestuur van Vervangingsfonds (Vf) en Participatiefonds (Pf) de premiepercentages voor 2023 vastgesteld. Zowel voor Vf als voor Pf gaat de premie omlaag.

Deel deze pagina:

Blokjes met cijfers er op

#Premie Vervangingsfonds

Het premiepercentage voor het Vervangingsfonds daalt van 6,00% in 2022 naar 4,50% in 2023.
De kosten voor het Vervangingsfonds dalen en we zien dat het lastiger is om vervangers te vinden. Daardoor daalt de vervangingsgraad en dus ook het premiepercentage.

#Premie BGZ

Zoals in het amendement bij de Wet modernisering WPO staat, wordt onze bedrijfsgezondheids-dienstverlening (BGZ) overgeheveld van het Vervangingsfonds naar het Participatiefonds. De premie voor de BGZ is met ingang van 1 januari 2023 opgenomen in de premie van het Participatiefonds.

#Premie Participatiefonds

Het premiepercentage voor het Participatiefonds daalt in 2023 naar 2,40%, ten opzichte van 2,60% over de eerste 7 maanden van 2022 (over de maanden augustus t/m december 2022 is het premiepercentage voor Pf 0%).
De premie is hiermee niet kostendekkend, maar zo brengen we een deel van het overschot aan vermogen van het fonds terug naar het scholenveld.
De werkloosheidskosten vanuit de WW zijn stabiel, die van de bovenwettelijke uitkeringen dalen licht.

Tabel met de premiepercentages voor Vervangingsfonds en Participatiefonds 2023

#Maakt u al gebruik van onze expertise?

Samen voor een sterk primair onderwijs! Vanuit de premie reserveren we een deel voor onze dienstverlening waarmee we alle schoolbesturen ondersteunen in het voorkomen van uitval van personeel door ziekte en werkloosheid. Eigenrisicodrager of niet.

Onze ervaren en deskundige adviseurs staan voor u klaar op het gebied van duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, HR-beleid, arbo, aanpak van verzuim en werkdruk, van-werk-naar-werk-trajecten en mobiliteit.

Neem gerust contact op met uw regioteam om samen te bekijken wat we voor u kunnen betekenen. U vindt uw regioteam via vfpf.nl/regioteams.

Print deze pagina