Terug naar Actueel

#Premiepercentages Vf en Pf voor 2024 zijn bekend

Nieuws

Het bestuur van Vf en Pf heeft de premiepercentages voor 2024 vastgesteld. De premie voor het Vervangingsfonds stijgt licht, de premie voor het Participatiefonds daalt. *

Deel deze pagina:

Blokjes met cijfers er op

#Premie Vervangingsfonds

De premies voor het Vervangingsfonds stijgen licht. Het percentage voor reguliere aansluiting gaat van 4,50% in 2023 naar 4,75% in 2024. Dit wordt veroorzaakt door een hoger verzuim, een stabiliserende vervangingsgraad en minder deelnemende schoolbesturen aan het reguliere fonds of één van de ERD-varianten. Door deze effecten verwachten wij dat de kosten licht zullen stijgen, waardoor ook het premiepercentage om deze kosten te dekken meestijgt.

#Premie Participatiefonds

De premie voor het Participatiefonds daalt. Het percentage gaat omlaag van 2,40% in 2023 naar 1,75% in 2024. Eén van de oorzaken is dat minder mensen een uitkering hebben of hebben aangevraagd. Ook zorgen de salarisstijgingen na de nieuwe cao voor een hogere premiegrondslag waardoor een lager premiepercentage nodig is.

Tabel met de premiepercentages voor kalenderjaar 2024 voor Vervangingsfonds en Participatiefonds

#Maakt u al gebruik van onze expertise?

Samen voor een sterk primair onderwijs! Vanuit de premie reserveren we een deel voor onze dienstverlening waarmee we alle schoolbesturen ondersteunen in het voorkomen van uitval van personeel door ziekte en werkloosheid. Eigenrisicodrager of niet.

Onze ervaren en deskundige adviseurs staan voor u klaar op het gebied van duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, HR-beleid, arbo, aanpak van verzuim en werkdruk, van-werk-naar-werk-trajecten en mobiliteit.

Neem gerust contact op met uw regioteam om samen te bekijken wat we voor u kunnen betekenen. U vindt uw regioteam via vfpf.nl/regioteams.

 

* onder voorbehoud van goedkeuring door de minister

Print deze pagina