Terug naar de vraagstukken

#Hoe vind ik geschikt personeel?

Het lerarentekort in het PO is een groot probleem. Er zijn minder nieuwe leraren bijgekomen en er zullen de komende jaren veel leraren met pensioen gaan. Zowel voor fulltimebanen als voor tijdelijke functies ter vervanging van zieke of zwangere leerkrachten is het steeds moeilijker om personeel te vinden. Het probleem is overigens niet op alle scholen even groot en ook niet in elke regio.

Deel deze pagina:

Leerling achter tafel

#Uw Regioteam kan u helpen

U staat er niet alleen voor. Het Participatiefonds ondersteunt u graag bij het vinden van geschikt personeel. Als sparringpartner én met concrete initiatieven. Ons Team Loopbaanadvies is goed op de hoogte van het aanbod van werkzoekenden in uw regio en kan u helpen bij directe bemiddeling, een re-integratietraject op maat of het wegnemen van drempels. Neem contact op met uw regioteam om de mogelijkheden te bespreken.

Ter inspiratie: in de regio Limburg is een bijzonder project gestart om een antwoord te geven op het lerarentekort. Samen met het UWV werken verschillende basisscholen samen aan een opleidingsinitiatief. Met als doel hoogopgeleide mensen die tijdelijk in de WW zitten om te scholen tot leerkracht. Hoe? Met gerichte begeleiding in het dagelijks werk, een talent gerichte benadering en een maatwerk pabo opleiding. Beluister hier de tjipcast.

#Zoekt u iemand voor een tijdelijke of vaste aanstelling?

#Zoekt u een tijdelijke vervanger?

#Wanneer krijgt u de kosten van een vervanger vergoed door het Vf?

Door wie mag ik een afwezige vervangen om in aanmerking te komen voor vergoeding door het Vervangingsfonds? Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar in de praktijk is het antwoord niet altijd even snel gevonden. Een vervanger moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voorwaarden waarin altijd moet worden voldaan:
Aanvullende voorwaarden voor uitzendkrachten en payrollers
  • De vervanging vindt plaats binnen de periode van afwezigheid
  • De declaratie is ingediend binnen 3 maanden en 5 werkdagen na afloop van de maand waarin de vervanging heeft plaatsgevonden
  • De jaarlijkse compliance-verklaring van het bevoegd gezag is tijdig (uiterlijk 31 januari van het lopende jaar) ontvangen door het Vervangingsfonds
  • De in Mijn Vf eventuele opgevraagde informatie (cases) is binnen 8 weken aangeleverd
  • Voor uitzendkrachten en payrollers geldt een aanvullende voorwaarde (nl. dat het bureau een SNA keurmerk heeft).

#Tool Quick View

Met de tool Quick View kunt u door het beantwoorden van een paar vragen eenvoudig nagaan of uw vervanging declarabel is. Lees na het openen van de Quick View goed de eerste pagina door.  En let op dat u niet scrolt in het document! Gebruik alleen de antwoordknoppen of de knoppen ‘Vorige stap’ en ‘Home’ rechts onderaan.

#Heeft u een vacature?

Meld deze bij ons aan via uw regioteam. Onze loopbaanadviseurs zijn goed op de hoogte van het personeelsaanbod in uw regio en kunnen helpen met het invullen van uw vacature.

#Tip: denk ook eens aan een werkervaringsplaats!

Een werkervaringsplaats (stage) voor herstartende leerkrachten biedt schoolorganisaties de mogelijkheid om tijdelijk extra handen in de klas te regelen – zonder loonkosten en zonder contractuele verplichtingen. Het geeft gemotiveerde en gekwalificeerde herstarters de gelegenheid om opnieuw ervaring op te doen in het vakgebied en is een mooie opstap naar betaald werk, bij u of bij een andere schoolorganisatie. Bovendien draagt u op deze manier uw steentje bij aan de aanpak van het lerarentekort in de regio. Lees hier verder.

Print deze pagina