Terug naar Actueel

#Duurzame inzetbaarheid op school: drie voorbeelden uit de praktijk

Artikel

Het is nu meer dan ooit noodzakelijk voor scholen én medewerkers om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid en werkplezier! Alleen met gezonde, gemotiveerde en professionele leerkrachten is het mogelijk om goed onderwijs te bieden. Hoe pakt u dit aan? Laat u inspireren door voorgangers als het Laurentius, SPO WIJ de Venen en Jenaplanschool de Tandem. Samen met VfPf geven zij steeds meer richting aan het thema duurzame inzetbaarheid. Lees hier over hun ervaringen en aanpak.

Deel deze pagina:

Leraren op een rij die hun hand opsteken

#Directeur en bestuurder Ids de Haan, Jenaplanschool de Tandem van Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs.

Ids, wat maakt dat je ervoor hebt gekozen om in samenwerking met VfPf aan de slag te gaan?
Het begon met een kennismaking met onze regiocoördinator. We bespraken wat er speelt binnen ons bestuur en op de Tandem in het bijzonder. Samen zijn we gaan verkennen wat VfPf voor ons zou kunnen betekenen. Het vertrekpunt was het effectief inzetten van de DI-cao uren, waarbij het belangrijk is dat een medewerker goed nadenkt over wat duurzame inzetbaarheid voor hem of haar betekent. Het resultaat was een workshop verzorgd door Simone en Marjolein (VfPf adviseurs Arbeid & Vitaliteit). Tijdens de workshop hebben de medewerkers kennis gemaakt met het Huis van Werkvermogen, een laagdrempelige kapstok om inzetbaarheid en alles wat ermee samenhangt inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Vervolgens werden ze geholpen met het vormgeven van hun eigen duurzame inzetbaarheid en zijn we er als team met elkaar over in gesprek gegaan. De workshop was de opening voor de individuele gesprekken over duurzame inzetbaarheid.

Hoe is dit initiatief door de medewerkers ontvangen?
Voorafgaand aan de workshop heb ik mijn medewerkers meegenomen: ‘Waarom doen we dit en wat levert het je op’. Dat viel goed en tijdens de workshop was iedereen enthousiast. Het leverde mooie gesprekken en inzichten op. Een goed vertrekpunt dus.

Is jouw beoogde doel behaald? 
Deels wel al. De workshop en de energie die daar ontstond heeft belangrijke zaadjes geplant en dat heeft zeker wat opgeleverd. Helaas werden we midden in de opmaat naar vervolggesprekken verstoord door de corona-maatregelen. In september hebben we de persoonlijke gesprekken met medewerkers weer opgestart.

Zou je andere schoolbesturen de samenwerking met VfPf aanraden?
Ja, zeker! Ga vooral met je regiocoördinator aan de slag om te bekijken wat voor jouw school of bestuur past en welke inzet daarbij vanuit VfPf mogelijk is.

#Zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Wilt u ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Wij helpen u hier graag bij. U kunt contact opnemen met één van onze adviseurs via [email protected].

#Bestuurder Thea Janson van SPO WIJ Venen

Thea, wat waren jouw beweegredenen om met VfPf aan de slag te gaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
WIJ de Venen geloven in een aanpak waarin leiderschap en eigenaarschap centraal staan. Hierbij gaan wij uit van betekenen (zingeving) en dat men moet willen en kunnen. Essentieel is dat er sprake is van transparantie, overzicht, regelruimte en vertrouwen. Samen met VfPf willen we deze elementen handen en voeten geven als het gaat om inzetbaarheid in de breedste zin van het woord. Denk aan preventie, verzuim en persoonlijke ontwikkeling.

Hoe zijn je ervaringen tot nu toe?
Wat ik heel positief vind, is dat er vanuit een grondige analyse goed wordt aangehaakt bij de fase waarin wij als organisatie staan. De adviseur heeft echt gekeken hoe zij kan aansluiten bij de organisatieontwikkeling. Er wordt maatwerk geleverd in plaats van gewerkt vanuit een pasklaar concept. De visie van de adviseur met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en onze eigen ideeën komen hierdoor mooi samen in een co-creatie.

Wat is jouw tip om duurzame inzetbaarheid te laten leven binnen het scholenveld?
Duurzame inzetbaarheid valt of staat met de kwaliteit van de dialoog. En die hangt samen met de cultuur binnen de organisatie. Openheid en verbinding in alle lagen staan voorop. Maar van hieruit ook elkaar durven aanspreken en verantwoordelijkheid geven en nemen. Het gaat echt om bouwen aan vertrouwen en professionaliteit!

#Caroline van Dijk-Verheij Beleidsmedewerker Arbo Laurentius Stichting

Caroline, jullie zochten ons op voor deelname aan Plan V maar uiteindelijk bleek de behoefte ergens anders te liggen? 
Belangrijke voorwaarde voor het realiseren van onze ambitie is de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Om deze reden is in 2019 een samenwerking gezocht met het Vervangingsfonds/ Participatiefonds en is er gestart met Plan V (intensief begeleidingstraject om verzuim binnen de organisatie structureel te verlagen).

Al snel bleek dat de Laurentius Stichting niet zozeer een opdracht had op verzuimreductie. De behoefte lag veel meer op het bewaken en bevorderen van de inzetbaarheid van onze medewerkers. Een vraagstuk waarmee we samen met de adviseurs van VfPf aan de slag zijn gegaan.

Er bleek sterke behoefte onder de directies aan een gedifferentieerde aanpak. Op basis van hun eigen leiderschapsontwikkeling, fase van de school, wel of geen personeelstekort en de mate waarin er een omslag van curatie naar preventie mogelijk is op de school. Vanaf dat moment is de focus van Plan V verschoven naar ‘duurzame inspiratie’.

Wat was het resultaat?
Die omslag werd voelbaar; er was commitment, bewustwording en energie! In korte tijd is er door intensieve samenwerking een brede leergang duurzame inspiratie ontwikkeld. De leergang bestaat uit verschillende inspiratiesessies van steeds een dagdeel, aangeboden via de eigen huisacademie Laurentius Leert. Een aantal dagdelen bij elkaar is een complete leergang duurzame inzetbaarheid of een complete leergang verzuimmanagement. Voorbeelden van onderwerpen tijdens de inspiratiesessies zijn: wat is duurzame inzetbaarheid?, het voeren van gesprekken over duurzame inzetbaarheid, maar ook het vergroten van werkplezier. Andere thema’s komen eveneens aan bod: generatiemanagement, verzuimmanagement en strategische personeelsplanning bijvoorbeeld. Tijdens Intervisiesessies worden ervaringen uitgewisseld en besproken.

Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van duurzame inzetbaarheid? 
De samenwerking met VfPf verloopt prettig en professioneel en wordt nog verder uitgebouwd met de uitrol en ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid naar alle medewerkers. Het geeft veel voldoening dit met elkaar neergezet te hebben, wetende dat het aanbod ook bij andere besturen uitgezet kan worden. Kijk en zo is de cirkel weer rond, samenwerken aan groei en innovatie!

Caroline van Dijk-Verheij over duurzame inzetbaarheid

#Meer lezen?

Dit is een artikel uit de Rentree 107 november 2020.

Meer lezen over duurzame inzetbaarheid, mentoren on the job of over scholen met een laag verzuim? Download hier dan de laatste Rentree. Of bekijk ons online magazine over duurzame inzetbaarheid. Vol met inspirerende verhalen en praktische tips!

Print deze pagina